Societat Catalana de Química

Publicacions


COLOFÓ

Les publicacions de la Secció de Ciències i Tecnologia i de la Societat Catalana de Química de l’Institut d’Estudis Catalans programades per a aparèixer l’any 2011 portaran un colofó amb la inscripció següent:

AQUESTA OBRA DE LA SECCIÓ DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
HA ESTAT PUBLICADA L’ANY 2011,
ANY INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA,
PROCLAMAT OFICIALMENT PER
L’ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES

aiq_red
————————————————————————————————

AQUESTA OBRA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA,
FILIAL DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS,
HA ESTAT PUBLICADA L’ANY 2011,
ANY INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA,
PROCLAMAT OFICIALMENT PER
L’ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES

aiq_red

Normes per a participar en l’elaboració del calendari de l’Any Internacional de la Química 2011

Amb l’objectiu de transmetre, d’una manera atractiva i entenedora, la idea que
l’Univers, el nostre planeta i nosaltres mateixos estem formats per elements químics, el
calendari que us proposem portarà per títol Quins elements! El calendari tindrà dotze
fulls, un per cada mes, cadascun dedicat a un element químic.
La finalitat del concurs és doble:
— D’una banda, esbrinar quin element químic es correspon amb la resposta a
cadascuna de les preguntes que es formulen a continuació.
— De l’altra, en funció de l’element corresponent, aportar una imatge (dibuix,
esquema, fotografia, collage) que, a parer del concursant, combini els dos objectes de la
pregunta. Cal redactar també un text breu (de 300 caràcters, com a màxim) que pugui
servir de peu de fotografia, justifiqui la imatge i la relacioni amb les característiques
pròpies de l’element.
Les dotze preguntes són: Quin element químic és essencial i alhora comú als dos
membres de cada parell…
1. Les Dolomites i les plantes verdes?
2. La torre Eiffel i la sang humana?
3. El Museu Guggenheim, de Bilbao, i les pròtesis de maluc?
4. La catenària dels trens d’alta velocitat i els antifúngics de l’agricultura ecològica?
5. La sorra de les platges no tropicals i els ordinadors?
6. La potabilització de l’aigua i la sal comuna?
7. El Taj Mahal i les cloïsses?
8. El fuselatge dels avions i els desodorants?
9. Les raquetes de tennis i els llapis de tota la vida?
10. Els explosius i els fertilitzants?
11. Les fibres de Gore-Tex® i les paelles antiadherents?
12. Les bateries dels telèfons mòbils i alguns fàrmacs antidepressius?
Amb les dotze imatges guanyadores s’editarà un calendari. L’espectacularitat de la
imatge i la qualitat del text seran determinants per a decidir la persona guanyadora de
cada full.
Cada concursant pot presentar una proposta per un únic full o per més d’un (per tots
dotze, com a màxim).
També es pot concursar per la imatge de la portada del calendari. Aquesta imatge ha
d’estar relacionada amb el títol del calendari (Quins elements!) o amb els objectius de

l’Any Internacional de la Química 2011; bàsicament, ha de mostrar la presència de la
química en la vida quotidiana.
Es concedirà un premi per cada una de les imatges de cada mes, sempre que s’hagi
endevinat l’element de la pregunta. Es concedirà un tretzè premi a la millor imatge per a
la portada. Els premis consistiran en 600 € per cada imatge. La dotació del premi pot
estar subjecta a la retenció corresponent en concepte de l’impost IRPF.
Els concursants hi poden participar individualment, en grup o representant una classe
d’un centre (Institut, Departament, etc.). En el darrer cas, s’ha de presentar, juntament
amb la proposta, un escrit d’alguna persona responsable que mostri l’adhesió del centre
a la iniciativa.
La imatge s’ha de presentar impresa en paper de mida DIN A4 i en format digital, com a
fitxer del tipus TIFF, EPS o JPEG. La imatge ha de tenir una resolució de 300 dpi. La
mida real de la imatge ha de ser de 30 cm × 23 cm. En el cas de les composicions
gràfiques (vectorials), s’han de dur a terme amb el programari Freehand, amb
l’Illustrator o amb un altre de semblant.
Les propostes s’han d’enviar a la Societat Catalana de Química, carrer del Carme, 47,
08001 Barcelona. S’han de presentar en un sobre que ha de contenir el nom de
l’element, la imatge i el text breu (en paper i en format digital). A la part de davant del
sobre, hi ha de dir «Obra que concursa en el Calendari de l’Any Internacional de la
Química 2011». Dins el sobre hi ha d’haver el full (fitxa d’inscripció) amb les dades
identificadores de la persona concursant; aquest full es pot obtenir en la pàgina del
concurs que figura en el lloc web de la Societat. En el cas de menors d’edat, s’hauran de
fer constar les dades i la signatura de la persona adulta responsable. La proposta per a
cada element s’ha de presentar en un sobre a part.
La data límit de recepció de propostes és el dia 15 de març de 2010.
El Jurat del concurs és format per Romà Tauler, David Serrat, Salvador Alegret, Pilar
González i Pau Serra.
Els premis es lliuraran durant la primavera del 2010. Posterioment, s’informarà de la
data, hora i lloc on se celebrarà l’acte de lliurament.
Si s’escull com a guanyadora una imatge per la imaginació demostrada, per la
composició o per altres valors, però es considera que no té la qualitat gràfica adequada,
la Societat Catalana de Química es reserva el dret de retocar-la.
Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els concursants són responsables
de no fer ús d’imatges que estiguin sotmeses a drets d’autor o a qualssevol altres drets o
obligacions respecte de tercers. L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la Societat
Catalana de Química (SCQ) no es fan responsables de l’ús indegut d’imatges d’altri.

L’acceptació del Premi implica la cessió, per part de la persona guanyadora, dels drets
d’autoria (drets d’explotació) de la imatge i del text a favor de l’IEC-SCQ. El calendari
serà propietat de l’IEC-SCQ.
L’IEC-SCQ pot fer ús de les obres premiades en qualsevol de les modalitats i formats,
sense altres límits que els establerts pel text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
L’import del Premi serà l’únic pagament per la cessió dels drets de propietat
intel·lectual, sense que sigui procedent cap altra liquidació per la utilització posterior
dels drets cedits. Les obres no premiades poden ser reproduïdes i comunicades
públicament en el web de la Societat Catalana de Química.
La presentació al concurs implica l’acceptació de totes aquestes bases.
Per a més informació i per a aclarir dubtes, podeu consultar la Secretaria de la Societat
Catalana de Química (tel. 935 529 106, a/e scq@iec.cat).

Fitxa_inscripcio

Temes

Activitats Foro Permanente Química y Sociedad IESE Institut Català d'Investigació Química Institut d'Estudis Catalans Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua Institut de Química Avançada de Catalunya Observatori de la Igualtat de la URV Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible (SusChem-ES) Secció de Ciències Biològiques Secció de Ciències i Tecnologia Sistema universitari català Societat Catalana de Química Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Barcelona Universitat de Girona Universitat de València Universitat Rovira i Virgili Activitat Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC (1)
Activitat SCT (1)
Activitats (5)
Activitats ACCA (1)
Activitats AEQT (1)
Activitats Aigües de Barcelona (3)
Activitats APFQC (5)
Activitats CCCAIQ (3)
Activitats CDL (3)
Activitats CEIS (1)
Activitats CESIRE-CDEC (11)
Activitats CSIC (6)
Activitats CX Catalunya Caixa – Obra Social (2)
Activitats ICIQ (5)
Activitats ICMAB (2)
Activitats IDAE (2)
Activitats IEC (8)
Activitats IQAC (2)
Activitats IQS (16)
Activitats Museu de Geologia Valentí Masachs de la UPC de Manresa (1)
Activitats puntCAT (1)
Activitats RAFC (1)
Activitats SCFis (3)
Activitats SCQ (27)
Activitats Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC (1)
Activitats UAB (5)
Activitats UB (7)
Activitats UdG (7)
Activitats UNESCOCAT (6)
Activitats UPC (6)
Activitats URV (7)
Activitats UV (1)
Any de les Dones i les Ciències (1)
Art (1)
Articles (8)
BASF (1)
Calendari de l’Any Internacional de la Química 2011 (9)
Cor Argentum (1)
Ensenyament (17)
Entrevistes (1)
Expoquimia 2011 (1)
Exposicions (13)
Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca (1)
General (3)
Generalitat de Catalunya (1)
Mitjans de comunicació (7)
Música (1)
Programa "El medi ambient" de TV3 (2)
Publicacions (13)
Solvay (1)
Visites (5)

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.